Kultursamarbeidet er godkjent som EVS-organisasjon

Kultursamarbeidet er godkjent som partner- og senderorganisasjon i Erasmus+ programmet. Det vil si at Kultursamarbeidet kan sende ungdom fra Vesterålen ut som volontører i Europa.

13.06.201711:02 kultur

Ønsker du å dra som volontør søker du direkte til organisasjoner gjennom databasen: 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

For å kunne søke, må du ha en senderorganisasjon. Kultursamarbeidet kan være senderorganisasjon for deg dersom du ønsker å jobbe med kulturprosjekter i Europa. Ta kontakt med daglig leder i Kultursamarbeidet, Vibeke Suhr.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. 

Formålet med Erasmus+: Aktiv Ungdom:

  • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
  • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
  • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

Et av prosjektene man kan få støtte til er Europeisk volontørtjeneste (EVS). Gjennom EVS kan unge mellom 17 og 30 år jobbe frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa i opp til 12 måneder, og organisasjoner kan ta i mot eller sende ut unge til å jobbe som frivillig. Det stilles ingen krav til karakterer eller formell utdannelse.

Les mer på:

http://www.aktivungdom.eu/