Art Attack Residency-opphold i Neskaupstadur på Island

Kunstnere, arkitekter, landskaps-designere og andre kreative kan søke om residency-opphold for å være på en måneds opphold i fiskelandsbyen Neskaupstadur på Øst- Island.

Søknadsfrist er 5. juni 2017.

26.05.201709:18 kultur

Sommer og høst 2017 ønsker byen Neskaupstadur velkommen til alle typer kreative kunstnere for å hjelpe oss med å bringe mere farger til vårt lokalsamfunn.

Oppholdet vil være et recidency-opphold på en måned, i løpet av tidsrommet 1. juli- 15.oktober.

De har 9 plasser ledige og man vil få gratis bolig (eget rom) i en måned samt man vil motta et stipend på 250.000 ISK som skal dekke reise og levekostader under oppholdet. De som får innvilget opphold kan i tillegg søke om inntil kr 75.000 ISK for å  få dekke materialkostnader.

Man søker ved å sende en søknad på mail til artattack740@gmail.com

Søknadsfrist er 5. juni 2017

Man søker ved å maile et søknadsbrev der du presentere deg selv, forteller hva du planlegger å gjøre under ditt opphold, legg helst ved linker slik at de kan se ditt tidligere arbeid. Man må i søkndnaden også oppgi hvilke tildsrom man har mulighet til i være på residency-opphold - de har skissert konkrete tidsrom. Si også noe om hvilken type arbeidsplass du trenger når du skal arbeide med din kunst under oppholdet.

Les vedlagte filer med informasjon nøye, før man søker.