Lærte sang og musikk for de yngste

15 kulturskoleansatte, lærere og barnehageansatte fra hele Vesterålen brukte fredag 24.april til å lære mer om musikkaktiviteter for og med barn mellom 3 - 7 år på kurset "SYNG MED BARN".

28.04.201711:56 kultur

Kursleder Bente Bogen fra foreningen Musikk fra livets begynnelse øste engasjert av sin kompetanse og erfaring om hvordan man kan lage opplegg med sang, dans og instrumenter sammen med barn. Kurset var praktisk opplagt, og deltakerne fikk lære selv gjennom å prøve selv. 

MUSAM - kulturskolesamarbeidet var arrangør i samarbeid med Musikk fra livets begynnelse. MUSAM ønsker å tilby kompetansheving for alle som jobber med kultur i regionen. Flere av kulturskolene i regionen ønsker å tilby mer for de yngste, og dette kurset er et skritt på veien