Invitasjon til dialogmøte ang. Elvelangs og bekk-i-mellom 2017

Kultursamarbeidet i Vesterålen og arbeidsgruppa for Elvelangs og bekk-i-mellom inviterer til møte for lag og foreninger i Hadsel, samt andre interesserte.

20.04.201711:14 kultur

Dialogmøtet blir på Hurtigrutens Hus, møterom 300 mandag 24. april kl. 18.00. Vi vil informere om arrangementet som i år skal være 15. september. Vi vil også vise filmen vi fikk laget i 2016. Vi håper på å rekruttere deltakere og få fram nye ideer til innholdet i arrangementet. Enkel servering. Velkommen!

Elvelangs og bekk-i-mellom 2016