Randi Lervik er tilsatt som MUSAM-koordinator

Randi Lervik er tilsatt som MUSAM-koordinator etter Marianne Hansen, som har fått jobb i Museum Nord.

17.03.201709:13 kultur

Randi Lervik bor i Kabelvåg og har i de siste 2 årene jobbet på Kulturfabrikken Sortland. Jobben i Kulturfabrikken skal hun nå kombinere med MUSAM-koordinatorstillingen i Kultursamarbeidet. Randi har bred erfaring fra offentlig kultursektor, og har blant annet jobbet som kultursjef i Vågan kommune og som leder av kunst- og kulturformidlingsavdelingen i Nordland fylkeskommune.

MUSAM er det regionale samarbeidet mellom kulturskolene i Vesterålen. Randi er tilsatt i 30 % stilling, og vil bla. jobbe med fordypningstilbudet i lag med Sortland videregående skole, nettverk og kompetanseheving for de ansatte i kulturskolene. Hun har tiltrådt stillingen.