Nytt prosjekt fra Kultursamarbeidet: Ung kulturstrøm

I februar vedtok Vesterålen kulturutvalg å avslutte prosjektet Tilbakestrøm, med det innholdet som prosjektet har hatt de siste årene. Samtidig ønsket kulturutvalget å se på mulighetene for å ta med seg erfaringene og begrepet Tilbakestrøm inn i et nytt prosjekt kalt «Ung kulturstrøm».

Mange i Vesterålen har uttrykt skuffelse over at Tilbakestrøm avsluttes. Derfor er Kultursamarbeidet glad for å kunne fortelle at vi nå har lyktes med å få tilskudd til prosjektet Ung kulturstrøm. På mange måter er dette en revitalisering av Tilbakestrøm. Tilbakestrøms nettverket vil være grunnmuren i Ung kulturstrøm, men vi vil også åpne for flere unge kulturprodusenter og kulturutøvere kan ta del i prosjektet.

Ung kulturstrøm skal ha fokus på å legge til rette for ung kulturproduksjon i Vesterålen. Vi vil fortsatt legge til rette for at unge kulturutøvere skal være leverandører til kulturproduksjoner i Vesterålen. I tillegg ønsker vi å øke produsentkompetansen til unge utøvere. Vi ønsker videre å holde kontakt med tilbakestrømmere, og ha spesielle ordninger som tilbakestrømmere kan søke på. I tillegg vil unge kulturprodusenter og kulturutøvere (i alderen 14-19 år) som bor i Vesterålen, og tilbakestrømmere som har flyttet hjem (og som fortsatt er under 35 år) få ta del i nettverket Ung kulturstrøm.

I Ung kulturstrøm tilbyr vi nå 3 ordninger for Tilbakestrømmere:

  • Produksjonsresidense - i samarbeid med kulturkontorene tilbyr vi produksjonsresidense. Kulturfabrikken har utlysning nå, mens kulturkontorene i Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes tar imot direkte forespørsler fra Tilbakestrømmere.
  • Prosjekttilskudd - tilbakestrømmere kan søke prosjekttilskudd knyttet til egne prosjekter de ønsker å gjennomføre i tilknytning til festivaler og kulturdager i Vesterålen. Med dette ønsker vi å stimulere til flere unge produksjoner i de etablerte kulturarrangementene i Vesterålen. Tilbakestrømmere som har vært registrert hos oss, er under 35 år og som er flyttet hjem, kan også søke på denne ordningen. Man kan søke om inntil kr. 10.000,-. Første frist er 25. mai til postmottak@vestreg.no
  • Kunnskapsdeling - kulturorganisasjoner/-arrangører i Vesterålen og tilbakestrømmere kan søke om å få dekket kostnader på inntil kr 5.000 pr. tilbakestrømmer for å bruke tilbakestrømmere som instruktører/mentorer for unge i alderen 14-19 år (grupper) som bor i Vesterålen (gjelder ikke DKS-prosjekt).

Kultursamarbeidet søker nå om å bli godkjent som senderorganisasjon gjennom Voluntørtjenesten (Aktiv ungdom). Vi ønsker å samarbeide med andre kulturorganisasjoner i Europa, og håper på å sende unge vesterålinger (17-30 år) som frivillige til disse organisasjonene. Dette vil være en ny mulighet for unge i Vesterålen som er tilknyttet kultursektoren.

Kultursamarbeidet jobber også for å få til en møteplass for unge kulturutøvere/ kulturprodusenter i løpet av august. Målet med dette er å få innspill på hvordan vi kan styrke ung kulturproduksjon i Vesterålen, og hvordan vi best kan etablere og drive dette nettverket.

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder i Kultursamarbeidet, Vibeke Suhr.

Kultursamarbeidet