Internasjonalt kultursamarbeid 2017

Kultursamarbeidet fortsetter sitt samarbeid med Øst-Island og Donegal i 2017.

Vi vil i løpet av våren utlyse Artist in Recidency opphold for en kunstner fra Øst-Island og en kunstner fra Donegal. Det blir mulighet for disse to kunstnerne å komme på opphold i Bø og Andøy til høsten. I løpet av våren vil vi også lyse ut et arbeids- og oppholdsstipend til Vopnafjordur på Øst-Island. Dette er for en kunstner/kulturarbeider bosatt i Vesterålen.

Kulturarbeidere/kunstnere som har prosjektsamarbeid med partnere i våre samarbeidsregioner i Donegal og på Øst-Island i 2017, kan søke om et reisestipend på inntil kr. 5000,-. Vi vil også i løpet av året arrangere et seminar i Vesterålen for kultursektoren, med fokus på muligheter innenfor de internasjonale stønadsordningene.

Vi er inne i siste året av samarbeidsavtalen med Donegal og Øst-Island. Avtalen skal derfor evalueres i løpet av 2017. Det siste halve året har vi jobbet med utforming og søknader til et større internasjonalt samarbeid med LUXe i fra Donegal. Vi har lyktes med å få finansiert deler av prosjekter, og venter nå på svar fra Norsk Kulturråd og Nordland fylkeskommune.