Nytt kurs: Syng sammen med barn (3-7 år)

Har dere ansatte som er forholdsvis ferske i å lede musikkaktiviteter med barn, eller trenger dere påfyll av sanger og ideer? Mange kan være usikre både på valg av musikkstoff, og hvordan det kan brukes sammen med små barn.

MUSAM og Musikk fra livets begynnelse tilbyr et praktisk kurs, rettet både mot barnehageansatte, kulturskolelærere og lærere i grunnskolens 1. årstrinn. Musikkoppleggene er enkle og kan tas i bruk med en gang. Deltakerne vil få sanger og regler som lydfiler og på tekstark etter kurset.

På kurset lærer du mer om:
- sanger, regler og sangleker som egner seg for barn, 3-7 år
- Hvordan bygge opp en sangstund / musikksamling
- Hvordan bruke bevegelse og aktivitet til sangene
- Hvordan bruke enkle instrument og rekvisitter
- Hvordan tilrettelegge for ulike aldrer og grupper
- Enkle bevegelsesleker og danser til innspilt musikk
- Hvorfor musikk

Kursleder:
Bente Bogen
arbeider til daglig med barn fra 3 måneder til 6 år i Bogen musikkskole i Oslo. Hun har sin utdanning fra Bergen lærerhøgskole, Universitetet i Oslo og fra Barratt Due musikkinstitutt. Bente har jobbet både i grunnskole, barnehage og med psykisk utviklingshemmede barn. Mer informasjon: www.bogenmusikk.no

Instrumenter:
Dersom noen har djember, rasleegg el.lign, er det fint om dette tas med til kurset.

Pris: 650,- 

Meld deg på her

Kursarrangør:
MUSAM i samarbeid med Musikk fra livets begynnelse.

Musikk fra livets begynnelse