Kulturmidler til Vesterålen

Vi ser etter kreative, publikumsrettede prosjekter og aktiviteter som kan gjennomføres inne eller ute gjennom hele året 2024. Planlegger du kunst-kulturprosjekt med aktivitet i løpet av 2024, så kan du hekte deg på programmet til Bodø 2024 med ditt prosjekt i Vesterålen. Søk inntil 50 000,- innen fristen 15. september.

Støtteordning Bodø2024

Bodø2024 lyser ut midler til lokale prosjekter og aktiviteter, som en del av programarbeidet til Bodø2024. Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024, og vi ønsker kulturprosjekter og aktiviteter i hele Nordland fylke som en del av programmet.De lokale midlene er fordelt til alle regionene i Nordland, og søknadene behandles i samarbeid med våre lokale råd som kjenner lokalt kulturliv godt.

Søknadene behandles av Bodø2024s lokale råd som består av representanter fra kommunene i regionen. I Vesterålen behlandles søknadene av Vesterålen kultursamarbeid, og i Salten behandles søknadene av lokalt råd i Salten kultursamarbeid. Alle skal få svar på sin søknad innen 4 uker etter utgått søknadsfrist.

Les mer om kriteriene her

Søknadsskjema for prosjekter fra Vesterålen!

Flere Open Calls fra Bodø2024!