Kunstnerbesøk til Sorltand

I starten av juni får Sortland og Air Vesteraalen besøk Giovanna Aguirre og Lars Jonsson. Kunstnerne som har base i Ørebro i Sverige har samarbeidet i over 20 år. Engasjementet til duoen ligger i å lage kunst for det offentlige rom, både små og store prosjekter. De ser på kunsten som en møteplass, et sted som kan være med på å skape toleranse og respekt for hverandre.

AiR Vesteraalen

Giovanna og Lars har også vært med i prosjekter hvor de har vært med å forme identiteten til byen Ørebro og sette den på kartet.

Mona Dahl assisterende direktør for Kulturfabrikken KF håper at nettopp dette også skjer på Sortland. Vi håper at det kan stå en skulptur igjen etter kunstnerne som kan være med på å skape identiteten til byen vår. En skulptur som inviterer til lek og glede, spesielt for barna.

Dette vi i så fall skje i juni 2024. Samarbeidet med kunstnerne strekker seg over to år og oppholdet i juni er et forprosjekt. Det er viktig for prosjektet AiR Vesteraalen at Giovanna og Lars får møte folket, naturen og kunstnere i Vesterålen. Disse møtene skal gi inspirasjon til kunstverket.

Kunstnerparet ønsker at innbyggerne skal reflektere over sin egen identitet. De håper at dette kan bli en kreativ prosess for hele kommunen og Vesterålen. Giovanna og Lars ønsker å styrke Sortland sin sjel gjennom kunst.

Maria Johansen som er daglig leder for Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap gleder seg til å møte kunstnerne. Hva blir de fasinert av ved oss, og hva vil gi dem inspirasjon? Så blir det jo også andre veien. Hva kan vi lære av dem og hva vil inspirere oss?     

Dette er AiR Vesterålen

AiRV er et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon, en sterk lokal forankring med ulikt fokus på hvert sted.

Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser. Skape engasjement og økt kulturell deltakelse. 

Prosjektet ønsker å synliggjøre Vesterålen og styrke kultursamarbeidet i regionen. Prosjektet skal sette spor, bidra til stedsutvikling, og ikke minst dialog.

ARTIST IN RESIDENCE-PROGRAM er et samarbeid mellom Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Museum Nord, Andøy-,Øksnes-, Bø-, Hadsel- og Sortland kommune. Med støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet, Nordland fylkeskommune og Kulturrådet.