ILAG Kulturnæring- minisemiar

Bli med på miniseminar som inkluderer lunsj og speed-dates med aktørene.
22. februar kl 10.00-13.00 ved Hotell Regine, Veaveien 19 på Straume

ILAG 2023

Kreative næringer og virksomheter er ettertraktet i Vesterålen. Vi tar tempen på muligheter og grobunn fror slike virksomheter i Vesterålen sammen med aktører fra kreativ næring, virkemiddelapparatet og kommunene i Vesterålen.

Bli med på miniseminar som inkluderer lunsj og speed-dates med aktørene.

Gratis å delta, men meld deg på her så vi vet hva som trengs av servering: https://forms.office.com/e/gN40iSAt17

PROGRAM:

10.00-13.00 Innimellom serverer vi lunsj.

Bø kommune og Kultursamarbeidet i Vesterålen: Behovet for samarbeid til nytte for hele økosystemet av kulturfeltet

v/ Kine Anette Johnsen- Kultur- og næringssjef Bø kommune, Anette Tunheim Jakobsen- Leder Kultursamarbeidet i Vesterålen

Innovasjon Norge: Hvordan kan innovasjon Norge bidra til kreative næringer?

v/ Bjørg H. Jenssen Avdelingsleder- reiseliv, kreative næringer og Johanne Viksaas, kunderådgiver oppstartsbedrifter, kreative næringer

Egga Utvikling og kreative næringer

v/ Caroline Meier- Seniorrådgiver med fokus på kreative
næringer

Yderst Europe- om å drive kreativ virksomhet i Vesterålen, sammen med partnere i Europa.

Kristina R Johnsen- Næringsdrivende innen kunst, kultur og medier med base i Bø.

Om aktørene

Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til kreative næringer?

 Det er i Nordland det skjer. Med Space satsing i Vesterålen, Bodø 2024, VM Narvik 2029, Ny by Ny flyplass, batterifabrikk på Mo og mye mer. Og for at vi skal få til en bærekraftig vekst og utvikling i Nordland er det viktig å løfte i lag og gripe mulighetene som ligger i og rundt de store prosjektene. Vi får vite mer om hvem Innovasjon Norge er, og hvordan de kan bistå næringsaktører til vekst og utvikling, spesielt innen kreative næringer.

Johanne Viksaas og Bjørg H. Jenssen. Johanne Viksaas er kunderådgiver i Innovasjon Norge Nordland og ble ansatt i januar 2023. Hun jobber med oppstartsbedrifter, kreative næringer, tjenesteytende og tilleggsnæring landbruk. Bjørg H. Jenssen er avdelingsleder i Innovasjon Norge Nordland. Hun jobber med reiseliv, kreative næringer, tjenesteytende og landbruk

Egga Utvikling og kreative næringer

Hvordan kan kreativ næring utvikle seg og skape arbeidsplasser? I over 20 år har Egga Utvikling gitt råd til næringsliv og offentlig sektor i Lofoten og Vesterålen og koblet dem med finansiering, forskning og samarbeidspartnere. Deres prosjektledere, forretningsutviklere og rådgivere veileder små og store bedrifter, gründere og kommuner fra idé til realisering. Egga har kontorer flere steder i Lofoten og Vesterålen, nemlig Andenes, Myre, Sortland, Stokmarknes, Svolvær og Leknes.

Caroline Meier er lødingsværing med over 25 års erfaring innen strategi fra bedrifter som TV2, Nettavisen, Telenor, Vesteraalens og Deadline Media. Nå jobber hun som strategisk rådgiver i Egga Utvikling. Hun har vært involvert i alt fra strategien til Andøya Space, Kvitnes Gård, LoVe Creative, Trevarefabrikken, Andfjord Salmon, De grønne Øyene og ikke minst ILAG-metodikken til Vesterålen regionråd og Kultursamarbeidet. Hun brenner for at kreativ næring skal få like høy status som enhver næring som skaper arbeidsplasser - med tanke på finansiering, støtte og rådgiving.

YDERST EUROPE

Yderst kan bety utkanten, men Vesterålen Regionråd har demonstrert tidligere at kanten kan bli midten.  Vi har i Vesterålen gjennom flere tiår utviklet internasjonale kultursamarbeid som kopieres og inspirerer utover landegrensene. Golfstrømprosjektet, Tilbakestrøm, Grenseløs og andre initiativer har gitt næring til regionen gjennom kreativitet og samarbeid. YDERST EUROPE vokser fram fra denne grobunnen. Tekst, foto og ny AR-teknologi kombineres i et spennende prosjekt som skal pushe grensene for historiefortelling - både når det gjelder landegrenser og format. Yderst Europe fortsetter der Magasinet Yderst slapp. YE utforsker, løfter, undersøker og uttrykker kystkultur og vårt forhold til havet, fra kaikanten på Bleik via havnebyene i Belgia til strendene i Frankrike. Det skjer i samarbeid med partnere i flere europeiske land, med 2 millioner kroner i EU-finansiering. Bodø 2024 er samarbeidspartner.

Kristina R. Johnsen er født og oppvokst i Bø i Vesterålen. Jobber prosjektbasert med kunst, kultur og medier med base i Bø. Driver eget foretak med takhøyde for idéutvikling og å jobbe fram nye idéer og initiativer. Gründer av Magasinet Yderst (2013-2018) og spiller i bandet Din Freundin. Opptatt av synergier og samarbeid, jobber gjerne i duo. Brenner for å få nord synlig nasjonalt og internasjonalt. 

Kultursamarbeidet i Vesterålen

Gjennom Kultursamarbeidet løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Oppgavene spenner fra kulturskolesamarbeid, friluftsliv, film, kunst, kulturhistorisk formidling og internasjonalt kultursamarbeid. I mange sammenhenger fungerer Kultursamarbeidet som en arena for kulturelle utviklingsprosjekt. Mye av arbeidet drives som forsøk, og skjer gjerne i samspill mellom flere partnere. Partnerne kan bl.a. være ulike lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, helsesektor, oppvekstsektor og/eller næringsliv.

Tanken bak Vesterålen Kultursamarbeid er å se på vesterålsregionen som en enhet med rundt 32 000 innbyggere. Til sammen har regionen ressurser og kraft til å skape kvalitet og mangfold innenfor kulturfeltet. Det å utvikle gode kultur- og friluftstilbud bør være like selvfølgelig for distriktene som for mer tettbygde strøk. Gjennom 40 år har Vesterålen Kultursamarbeid vært ledende nasjonalt på interkommunalt kultursamarbeid. Det skal vi fortsatt være i årene framover.