NYTT ÅR MED FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK

For ungdom mellom 12 - 15 år som vil ha nye musikalske utfordringer og treffe andre unge med samme interesse. Søknadsfrist er 9. september.

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen og Sortland vgs musikk,dans og drama har gleden av å invitere nye deltakere til vårt fordypningstilbud i musikk. Tilbudet er beregnet på elever som en ekstra interesse for å spille og synge, og som er nysgjerrige på å lære mer om musikk, få nye musikalske utfordringer og treffe andre unge med samme interesse.

Tilbudet er i utgangspunktet tenkt som et tillegg til ordinær kulturskoleundervisning, men unge som ikke har elevplass i kulturskolen kan også søke.

TID OG STED
Tilbudet går over 4 lørdager, og avsluttes med en felles konsert:

Lørdag 5. oktober 2019
Lørdag 16. november 2019
Lørdag 8. februar 2020
Lørdag 21. mars 2020
Samlingene foregår mellom kl 9.30 og 15.15 på Sortland videregående skole, i lokalene til musikk/dans/dramalinja.

INNHOLD
Elevene som deltar vil få individuell spilletime, i tillegg til undervisning i musikkhistorie, musikkteori og samspill. På siste samling vil elevene får anledning til å spille konsert i Kulturfabrikken Sortland sin store sal Møysalen.

LÆRERE
Lærerne er høyt kvalifiserte pedagoger som til daglig underviser ved musikk,dans,drama på Sortland vgs og/eller kulturskolene i regionen.

HVEM KAN DELTA?
Tilbudet er åpent for alle i aldersgruppa 12 – 15 år (7. – 10. klasse) som har spilt instrument eller sunget en stund (ikke nybegynner), som bor i Vesterålen og som er interessert i

Å utvikle seg på instrumentet sitt
Å lære mer om musikk
Å treffe andre unge med samme interesse
Dette er ikke et talentprogram, så deltakerne trenger ikke ha et kjempehøyt nivå. Det viktigste er at du har lyst til å lære mer og utvikle seg. Alle instrumenter er velkomne, både klassiske, akustiske og elektriske. 

HVA KOSTER DET?
Tilbudet koster kr 1200,- for alle fire samlingene, og dekker egenandel av undervisning pluss lunsj.

HVORDAN SØKE?
Send følgende informasjon på epost til musam@vestreg.no: 

Navn og fødselsdato, Instrument/antall år du har spilt/sunget, Foresattes navn, adresse og telefonnr., epostadresse (din og foresattes), telefonnr (din og foresattes), Navn på kulturskole, Navn på lærer, Navn på stykke du har lagt ved som lydfil, Uttalelse fra lærer, Fortell litt om hvorfor du søker.

Frist for å søke er 9. september 2019. Søknaden må inneholde lydfil eller opptak av et musikkstykke som framføres av deg som søker (eventuelt i samspill med flere). Den sender du til musam@vestreg.no

Påmeldingen er bindende, og gjelder alle fire datoene.

For mer informasjon se vår brosjyre.