Fotoverksted på Kulturfabrikken

Delta på Fotoverksted 6.september kl 16-19 i vår medialab ved Kulturfabrikken Sortland.

Vesterålen Hub

6. september fra 16-19 arrangerer vi fotoverksted for fotointeresserte i vår media lab ved Kulturfabrikken på Sorland. Dette er et tilbud til deg som er ung i Vesterålen. Det er gratis å delta, men du må melde deg på slik at vi har nok pizza til alle

Meld deg på her 

Besøk gjerne prosjektets hjemmeside for oversikt over flere arrangementer og tilbud gjennom Vesterålen Hub.

Vesterålen Hub

Kultursamarbeidet i Vesterålen vil med prosjektet fokusere på teknologi som både et verktøy for kultur-produksjon og formidling. Samt som plattform for eksponering og samhandling på kulturfeltet. Kultur er en viktig samfunnsdriver og vi har tro på at vi gjennom kulturelle prosjekter rettet mot en ung målgruppe vil kunne bygge kompetanse blant unge som del av et fritidstilbud samtidig som vi knytter dem til lokalt næringsliv og offentlige virksomheter som vil ha stadig økende bruk for digital kompetanse. På denne måten sikrer vi økt bolyst gjennom et meningsfullt og tidsriktig fritidstilbud samtidig som legger grunnlag for rekruttering av fremtidige arbeidstakere på sikt.  

Prosjektet er støttet av Samfunnsløftet, Nordland fylkeskommune og samtlige vesterålskommuner som eier kultursamarbeidet.