Kartlegging av Kreativ virksomhet i Vesterålen

Hva bør være på resepten for å styrke kunst og kulturlivet post pandemi? Dine svar er gull verd.

QUESTBACK

Gjennom ILAG 2022 arrangerers samhandlingsarenaer for kunst og kultur. Vi fokuserer på tema og kompetanse som våre lokale aktører trenger. Til nå har vi hatt fokus på nettverksbygging og finansiering.

Vesterålen Kultursamarbeid ønsker å kartlegge aktører innenfor kreativ virksomhet i Vesterålen. Vi trenger oversikt og dialog med dere for å se hvikle tiltak vi bør fokusere på i tiden som kommer for å styrke kulturlivet i nord. Hva bør være på resepten for å styrke kunst og kulturlivet post pandemi? Dine svar er gull verd.

TIL SPØRRESKJEMA

Vesterålen skal være en magnet for kunst og kultur

Vesterålen ligger godt an til å få større finansieringer til kunst, kultur og opplevelser, sier Anette Tunheim Jakobsen i Kultursamarbeidet

ILAG Kultur fasiliteres av Kultursamarbeidet for å få mer samarbeid mellom de store kunst, kultur og opplevelsesprosjektene i regionen, og få dem til å søke sammen og hver for seg mot de større finansieringsaktørene, spesielt EU, Kreative Europa og Horizon Europe. 

Det har vært to samhandlingsarenaer til nå i år. I mars ble ILAG 2022 arrangert der prosjekter som dokumentaren Dukha til Deadline Media, Storheia Arena fra Hadsel, On The Edge i Øksnes, Gaia Vesterålen, The Whale fra Andøy, Yderst Europa fra Bø, Artist in Residence Vesterålen fikk møte Bodø2024 og pitchet sine prosjekter.  

I mai ble ILAG Finansiering arrangert der aktørene fikk møte Kreative Europa fra EU, Kulturrådet, Samfunnsløftet og Bodø2024. Det er nå flere EU-søknader under utvikling, og det har oppstått samarbeid på tvers av kommunene og prosjektene. Ei som har fått mye utav ILAG-metodikken er Kristina Johnsen fra Bø. 

 

  • ILAG er som ei kokeplate der alle begynner å fosskoke over mulighetene som finnes. Det har trigget en masse idéer, og har skapt et trygt miljø for å dele prosjektene sine med hverandre. Når jeg kan tørre å søke med mitt prosjekt til EU, kan flere også tørre å søke, for det er mye læring i søknadsprosessen også, sier Johnsen.

Leter etter enda flere aktører 

Allerede nå er flere av prosjektene inne i EU-loopen for potensielt større finansieringer, og det vil gi store ringvirkninger lokalt for mindre aktører. Det blir en spennende høst og vinter om flere av disse finansieringene faller på plass. Kultursamarbeidet deltok også på Festspillene i Nord-Norge for å finne enda flere samarbeidspartnere for prosjektene. 

 

  • Vi er nødt å tenke nytt om vi skal skape en attraktiv region der folk ikke bare trives på jobb, men også elsker alt som skjer innen kunst, kultur og opplevelser. Vi må tørre å tenke mangfold og det krever større finansieringer enn det som har vært tilgjengelig til nå, sier Jakobsen.

Fra høsten blir det arrangert flere ILAG-arenaer på tvers av kommunegrensene, og derfor kartlegger Kultursamarbeidet aktørbildet i regionen på sosiale medier i disse dager. 

  • Det er plass til flere, og vi ønsker å nå ut til så mange som mulig at Vesterålen står med åpne armer for alle som vil skape kunst, kultur og opplevelser på høyt og lavt nivå, sier Jakobsen.

 

Bakgrunn: