Søknadsfrist Sceneinstruktøren

Søknadsfrist 1. juni for å benytte sceneinstruktør Iso Porović til produksjoner høsten 2022

Sceneinstruktøren i Vesterålen

I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Scenekunst Nordland tilbyr Vesterålen instruktør til lokale scenekunst-produksjoner.

Her finner du søknadskjema til fristen 1. juni:

SØKNADSSKJEMA

Hva tilbyr ordningen?

Har du et velfundert prosjekt som skal opp på en scene kan du søke om å få gratis hjelp fra oss.

Vi tilbyr i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder.

Vi er tilgjengelig for alle amatører, skoler, kor og andre lag og foreninger i deltakerkommunene,

Vi samarbeider med andre kulturinstitusjoner i fylket, særlig når det kommer til arbeid i sjiktet profesjonell/amatør.

Det kan søkes om hjelp to ganger i året. Frist for vårsemesteret er 1. desember, og for høstsemesteret er det 1. juni.