Trenger dere regibistand fra Sceneinstruktøren i Vesterålen?

Vi minner på om at det er frist den 1. desember for å søke om regibistand fra Sceneinstruktøren i Vesterålen for vårhalvåret 2022.

Iso Porović er sceneinstruktør i Vesterålen. Han startet i stillinga i august 2021. Han er utdannet fra Sarajevos universitet, på akademiet for scenekunst i 1989 og siden det har han jobbet som regissør, skuespiller, teatersjef og som lærer innen scenekunst-emner. De senere år har han jobbet i Sverige.


Sceneinstruktøren har hovedansvar for regi/instruksjon m.m. ved oppsetninger i Vesterålen. Sceneinstruktøren arbeider etter halvårsplaner. Behov for hjelp og tjenester kan diskuteres pr telefon eller e-post. Man søker digitalt om regibistand. Klikk her for digitalt søknadsskjema

Kommunene i Vesterålen samarbeider med Nordland fylkeskommune om sceneinstruktørordningen; som er knyttet til et fylkeskommunalt teaternettverk, SiN (Scenekunst i Nordland). Kultursamarbeidet i Vesterålen ivaretar vertskapsfunksjonen for ordningen på vegne av kommunene.

Søknadsfrister 
1. juni for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret til kulturkontoret i kommunen eller direkte til sceneinstruktøren. Etterspørselen er større enn tilbudet, så det lønner seg å holde fristene hvis du vil ha hjelp!

Kontaktinformasjon:
Vesterålen regionråd
Kultursamabeidet
Postboks 243
8401 Sortland
Iso Porovic
Mailadresse: isopor@nfk.no
tlfr +46 70 911 6461 (svensk tlfnr)

Hva kan sceneinstruktøren tilby:

  • Bistå lokal instruktør med teater- og revyoppsetninger (Teknisk regi)
  • Dramaturgi. Bistå med valg av manuskript eller materiale, samt bearbeidelse/omarbeidelse og utvikling (Konsulent)
  • Samarbeide om, eller gi instruksjon til kreativ bruk av scenografi, lys, lyd og spesial effekter.

Les om sceneinstruktørordningen i Nordland som Vesterålen har del i. Klikk her