Bodø 2024 utlysning

BODØ2024 - ARCTICulation of faith – kunst, kultur og tro i fokus.

Kreative Vesterålinger: Første utlysning av midler knyttet til Bodø2024s delprosjekt ARCTICulation of faith. FOKUS: Musikktradisjoner og sang som tros- og kulturuttrykk er grunnleggende fokusområder, men også lokal / regional historie og kirkekunst.

SØKNADSFRIST 1.desember 2021!!! Søkes via Kirkemusikksenter Nord som administrerer ordningen.

Les mer her