Vesterålen Hub

Kultursamarbeidet i Vesterålen har gått sammen om å skape fysiske møteplasser for mediarelatert virksomhet og datakultur.

Gjennom finansiering fra Samfunnsløftet, Nordland fylkeskommune og kommunene, etableres nå media laber i alle kommunene.

Det er også etablert en egen hjemmeside for prosjektet Vesterålen hub: Link til Vesterålen hub

På hver media lab finner man den kraftigste datamaskinen i mils omkrets, lydmixer, video-mixer, microfoner, kamera og alt som trengs til live-streaming, 3D-modellering, VFX-rendering, grafisk design, podcast og VR. 

Lokalene i tilknytning til media labene egner seg til å kunne ha kurs og workshop om bruken av utstyret, samt fasiliteter til å kunne arrangere spill/gamer-turneringer på ulike plattformer. Flere av lokasjonene har tilleggsutstyr som VR, playstation, nintendo, skjermer og lerret. Utstyres har fått seg et oppholdsrom knyttet til et allerede eksisterende miljø, hvor ungdommer kan møtes hver uke.

Her er lokasjonene hvor media labene etableres:

Sortland, Kulturfabrikken

Stokmarknes, Vesterålen Makerspace

Alvsåg, Alsvåg Samfunnshus

Andøya, Dverberg Samfunnshus

Bø, Ungdomsklubben/Kulturskolen

Vesterålen Hub hadde som mål å skape ukentlige møteplasser i samarbeid med allerede eksisterende tilbud. Det er vi gla for å ha fått til. Nå skal vi bygge videre på dette solide fundamentet med å skape aktivitet og tilbud for de som er interessert i digital kultur. 

«Vi var ikke i tvil om at vi skulle være med på dette! Da vi fikk søknaden fra Vesterålen HUB inn til Samfunnsløftet så kjente vi med en gang at dette var et viktig prosjekt for regionens unge. Vesterålen HUB er en fantastisk fin møteplass for de unge som liker teknologi og digitale utfordringer. Og så er det tuftet på samarbeid mellom kommunene for å få mest mulig ut av de ressursene man rår over, det liker vi»  - sier Bernt Ola Nilsen, banksjef for bedriftsmarked i Lofoten og Vesterålen.

 På bildet fra venstre: 

- Anette Tunheim Jakobsen (på kamera) Leder Kultursamarbeidet

- Øystein Bjørstad Lindbeck (Nintendo switch) Fritidsleder. Idrett, ungdom, frivillige lag og foreninger, Sortland kommune.

-Nina Kraknes (på keyboard), Bedriftsrådgiver Sparebank 1 Nord-Norge, Sortland

-Maiken Andreassen (på mik), avdelingsleder personmarked Sparebank 1 Nord-Norge, Sortland

- Bernt Ola Nilsen (VR), Banksjef for bedriftsmarked i Lofoten og Vesterålen, Sparebank 1 Nord-Norge

- Henriette Endresen(kamera), Kultur og ungdomsarbeider, Øksnes kommune

- Synnøve Haugen(Tegnebrett), Ungdomsarbeider, Kulturfabrikken Sortland

 Foto: Kultursamarbeidet i Vesterålen

 Fra Kulturdepartementes veileder: Møteplasser for dataspill og datakultur

 I dataspillstrategien Spillerom fra 2019 løftet regjeringen dataspill som kultur, kunst, næring og fritidsaktivitet. Dataspill kan danne grunnlag for dialog, refleksjon og fellesskap. Et av målene for regjeringens dataspillpolitikk er å ha en inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur. Vi ønsker at alle skal kunne spille dataspill på norsk og med elementer av norsk kultur og historie. Vi vil øke kompetanse og forståelse på området og engasjere flere til å bruke og skape spill.

I strategien viser vi at særlig for barn og unge er det viktig med gode, fysiske møteplasser der de kan spille og være kreative sammen. Vi vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur, slik det beskrives i Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Noe av det barn og unge ønsker er møteplasser i nærmiljøet sitt der de kan være sammen med venner, påvirke innhold i tilbudet og ha trygge og forståelsesfulle voksne til stede. Gjennom dialog og samarbeid med barn og unge, det lokale spillmiljøet, frivillige organisasjoner og andre aktører er det store muligheter for å legge til rette for flere slike møteplasser. Jeg oppfordrer kommuner og andre som eier eller driver egnede lokaler til å legge til rette for dette!

-Abid Raja Kultur og likestillingsminister.

Ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon om prosjektet. Glem heller ikke så stikke innom kvalifiseringen til Nord-Norges Beste Gamer som foregår på Kulturfabrikken i helga.