Vesterålen Filmklubb og Kultursamarbeidet i Vesterålen går sammen om filmfestival

Kultursamarbeidet og Vesterålen filmklubb har fått støtte fra Norsk Filminstitutt til å satse mer på filmvisninger i tilknytning til Laterna Magica.

De ønsker nå å sette sammen et større visningstilbud i november 2021 i samarbeid med kinoene og aktuelle visningssteder i Vesterålen. Målet er å skape flere møteplasser og gode samtaler både før og etter film, i hele regionen.

Dette gir også mulighet til å ta inn filmer som ikke er en del av det ordinære kinoprogrammet. Vi har mulighet til å ta tak i aktuelle temaer og problemstillinger som er aktuelle både lokalt og globalt. Lerretet kan være et vindu både til vår egen lokale virkelighet og lokalsamfunn i andre deler av verden. Når vi ikke kan reise så mye pga pandemi, kan vi i alle fall reise via kinolerretet sier Alexia Nys i Vesterålen Filmklubb og Anette Tunheim Jakobsen i Kultursamarbeidet.

Vi ser for oss forskjellige programbolker med dokumentar, animasjon, godbiter fra norske festivaler, klassikere, ungdomsfilm og The Northern Escape en programbolk som tar for seg film fra nord og aktuelle temaer knyttet til nordkalotten. Denne er også en naturlig forlengelse av Laterna Magicas talentfilmsatsning.  Vi har hatt gleden av å jobbe med mange unge filmtalenter fra nord som nå er profesjonelle filmskapere. De ulike filmene og temaene kan krydres med gode innledere, panel og den gode samtalen både før og etter film. Vi tror Vesterålen kan kle en større filmfestival i november for hele befolkningen.

Veien videre er å få på plass en festivalkomité bestående av engasjerte vesterålinger og aktører som ønsker å få dette til sammen.

 I bildet fra venstre til høyre: 

  • Håvard Skogly Mækelæ
  • Hanne Fredheim
  • Anette Tunheim Jakobsen
  • Alexia Nys 

  • Håkon Arthur Sandvold