Vi søker prosjektleder for AiR Vesterålen

Nordland Akademi og Kultursamarbeidet i Vesterålen søker en prosjektleder for Air Vesterålen. Stillingen er 50% og midlertidig, med mulighet for forlengelse ut prosjektperioden.

AiR Vesteraalen (AiRV) er et Artist in Residence- prosjekt for Vesterålen som skal gå over 4 år med oppstart i 2021. Prosjektet er et felles kunstløft for regionen med en stor internasjonal dimensjon, sterk lokal forankring og ulikt fokus på hvert sted. AiRV skal synliggjøre Vesterålen og styrke vårt kultursamarbeid. 15 gjester tas imot pr år, 3 stk på hvert sted: Sortland (Jennestad), Hadsel (Melbu), Bø (Vinjesjøen), Øksnes - (Nyksund), Andøy (Bleik).

Nordland Akademi, med hovedpartner Kultursamarbeidet i Vesterålen, søker en samarbeidsvillig og initiativrik prosjektleder for AiRV til et engasjement i 50 % for ett år, med mulighet for forlengelse ut prosjektperioden. 

Søknadsfrist 1. september 2020

 

Kort beskrivelse av prosjekt og partnere:

AiRV 2021-2024— skal bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, skape oppmerksomhet og opplevelser, synliggjøre Vesterålen og sette Nord-Norge på kartet. Prosjektet inviterer søkere fra hele Europa til å bli kjent med oss og samtidig skal vi være åpne for å bli utfordret selv. Prosjektet skaper nettverk og møteplasser og legger tilrette for møter mellom ulike mennesker og profesjoner. Prosjektet skal sette spor. AiRV er et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, kommuner, Nordland fylkeskommune, Kulturrådet, og lokale partnere, med midler fra SNN Samfunnsløftet i bunnen. 

 Hovedpartnere er: Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), Vesterålen Regionråd ved Kultursamarbeidet (inkl. kommunene Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø og Andøy), Museum Nord (MN), med stedspartnere: Jennestad Handelssted, Bø Museum, Nyksund Retreat AS, NAROM/ Andøya Space Centre og NAKV/Vesterålsmuseet på Melbu. 

 Som prosjektleder blir du med på et spennende eventyr som er utfordrende og utviklende hvor DU er med på å sette spor. Du jobber selvstendig, men i tett samarbeid med kunst og kulturaktører i hele Vesterålen og alle involverte i prosjektet. 

 

Stillingsbeskrivelse – Prosjektleder for AiR Vesterålen

 1. Stillingens formalia og plassering i organisasjonen

 

Stillingskategori:

Prosjektleder

Stillingens tittel:

Prosjektleder for AiR Vesterålen

Stillingskode:

Stillingsprosent:

50 %

Stillingens organisasjonsmessige plassering:

Nærmeste overordnede er daglig leder i Nordland Akademi

 

 1. Stillingens hovedansvarsområde
 • Prosjektledelse og budsjettansvar for prosjektet AIR Vesteraalen i samarbeid med prosjekteier. 
 • Herunder utvikling og ledelse av planlagte residensopphold i samarbeid med partnere
 • Utarbeidelse av open call for residensopphold og planlegging av opphold sammen med prosjektpartnere
 • Produsentansvar for prosjektrelaterte eventer, utstillinger og gjennomføring av Elvelangs

 Stillingen har grunnfinansiering fra Samfunnsløftet, Nordland fylkeskommunene, Kulturrådet og Vesterålskommunene Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøya. I tillegg kreves det at prosjektleder søker om årlig støtte til prosjektet i tillegg til rapportering. 

 1. Øvrige oppgaver
 • Utarbeide årsplaner og årsrapporter for prosjektet
 • Koordineringsansvar for programgrupper og kunstnere
 • Koordinere utvelgelseskomiteen
 • Rapportere til eksterne finansieringskilder ved tilsagn av eksterne tilskudd
 • Rapporterer og samarbeider med daglig leder i Nordland Akademi
 • Nettverksbygging for videreutvikling av prosjektet
 1. Ønsket kompetanse

Det kreves:

 • Høyere utdanning, tilsvarende bachelor eller høyere. 

Det er ønskelig med:

 • Høyere utdanning innen kulturfag eller kunstfag
 • Tilleggsutdannelse i administrasjonsfag og prosjektledelse

Følgende vil bli tillagt vekt:

 • Erfaring og kunnskap om kulturfeltet
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med kunst og kulturproduksjoner

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Målrettet og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og godt muntlig og skriftlig språk 
 • Initiativrik
 • Gjennomføringsevne
 • Lojalitet

Andre forutsetninger:

 • Førerkort og tilgang på bil
 1. Endringer

Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde og omfanget av de funksjoner som er tillagt stillingen.

Stillingsbeskrivelsen kan endres som følge av organisasjonsendringer, styrevedtak, endringer i eksterne rammebetingelser/-krav og den generelle utviklingen i sektoren.

Merk også at eventuelle endringer kan komme som følge av korona-restriksjoner 

For nærmere beskrivelse ta kontakt med daglig leder ved Kultursamarbeidet i Vesterålen, Anette Tunheim Jakobsen 97177747/ mail

Vesterålen regionråd benytter seg av Sortland kommunes elektroniske søkeportal. Dette betyr at kun søknader sendt via kommunens elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. For å søke på stillingen: https://visma.sortland.kommune.no/recruitment


DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med kommunens HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.