80 kunstnere søker seg til Vesterålen! 

AiR Vesterålen har mottatt søknader fra omlag 80 kunstnere om å få besøke Bø i Vesterålen nå i august.

01.01.197000:00 kultur

Dette er bare første søknadsrunde, og vi er spent på å se etterspørselen totalt i resten av prosjektperioden som skal vare i fire år. Det er veldig høy kvalitet på søknadene, så det blir vanskelig å velge. Inntil tre kunstnere skal plukkes ut til første opphold i Bø. 

AiRV er et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon, en sterk lokal forankring og et ulikt fokus på hvert sted. Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser. Engasjement og økt kulturell deltakelse er viktig for oss.  Prosjektet jobber for å synliggjøre Vesterålen og styrke kultursamarbeidet i regionen. Prosjektet skal sette spor, bidra til stedsutvikling, og ikke minst dialog. 

AiRV er et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, kommunene i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Kulturrådet, og lokale partnere, med grunnfinansiering fra Sparebanken Nord-Norge Samfunnsløftet. 

Hovedpartnere er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen (inkl.kommunene) og Museum Nord, med stedspartnerene:

  • Sortland (Sortland/Jennestad)- Jennestad galleri/atelier/Kunstnerhuset
  • Hadsel (Melbu) - Neptun Art/Science Lab, NAKV og Museum Nord
  • Bø (Vinjesjøen) - Bø museum/Friluftsgalleriet
  • Øksnes (Nyksund) - Nyksund
  • Andøy (Bleik) - Andøya Space 

Mer info: https://www.airv.no

Foto til venstre er av Elin Rindahl Steiro og Sarah Lewtas (Sarah var på AIR kunsteropphold i Vesterålen i 2015).