AiRV ønsker nå kunstnere til Bø og Andøy

Prosjektet Artist in Residence Vesteraalen (AiRV) er nå ute med sin “open call” til søkere fra hele Europa.

01.01.197000:00 kultur

Søknadsfristene til opphold i Bø og Andøy ligger nå ute på prosjektets hjemmesider. I løpet av året skal inntil 9 kunstnere komme til Vesterålen for å arbeide, og over prosjektets fire år kan det komme inntil 30 ulike kunstnere til sammen over to perioder. Målet med disse residensene er å bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser for Vesterålens befolkning.

Prosjektet har fått sin egen hjemmeside, og kunstnere fra hele Europa kan nå søke seg til Vesterålen. Første søknadsfrist er for Bø kommune 15.mai, som etter planen skal få besøk av sine gjester i august. Her skal de bo og arbeide i 10 dager, og så komme igjen på nytt opphold året etter. Fokuset blir å ligge på Parkvoll, museumsområdet på Vinjesjøen, som Bø kommune og Bø museum arbeider med å utvikle som et sted for lek og kunstopplevelse i friluft.

I september er det Hadsel som står for tur, og i oktober er det Andøy som får besøk av sine kunstnere. De andre kommunene følger på etter hvert. Alle kunstnerne kommer tilbake påfølgende år, og så starter hele prosessen om igjen med nye kunstnergrupper i 2023-2024. Prosjektperioden sammenfaller dermed med Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024, og det er naturlig å kople AiRV på dette etterhvert. “AiRV er et felles kunstløft for Vesterålen. Vi ønsker å synliggjøre regionen og styrke kultursamarbeidet. Prosjektet skal sette spor, bidra til stedsutvikling og dialog”, sier prosjektleder Hanne Fredheim

Prosjektet ønsker seg en kunstnergruppe eller opptil tre individuelle kunstnere på hvert sted. Alle kunstformer er velkommen, og daglig leder i Nordland Akademi, Maria Johansen, vil også oppfordre grupper som jobber på tvers av disipliner å søke. Gruppen trenger med andre ord ikke bare bestå utelukkende av kunstnere, men også de som berører kunst og kultur innenfor andre fagfelt.

Hovedpartnere i AiRV er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, Kultursamarbeidet i Vesterålen inkludert kommunene, Museum Nord, samt stedspartner i hver kommune.

AiRV er et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, kommunene i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Kulturrådet, og lokale partnere, med grunnfinansiering fra Sparebanken Nord-Norge Samfunnsløftet. Prosjektet har i første runde også støtte fra Nordland fylkeskommune og Kulturrådet.

Klkkk her for å komme til hjemmesida til Artists in Residency Vesterålen