FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 23/24

For deg mellom 12 og 16 år!
Lær mer om musikk, få nye musikalske utfordringer og treff andre unge med samme interesse!

MUSAM

VELKOMMEN

Musikksamarbeidet i Vesterålen har gleden av å invitere nye deltakere til vårt fordypningstilbud for ungdom i Vesterålen. Tilbudet er beregnet på elever som har en ekstra interesse for å spille og synge, og som er nysgjerrige på å lære mer om musikk.

Tilbudet er i utgangspunktet tenkt som et tillegg til ordinær kulturskoleundervisning, men unge som ikke har elevplass i kulturskolen kan også søke.

 

NÅR & HVOR

Det vil bli 4 samlinger skoleåret 2023/2024. Disse foregår kl 10.00-15.00 i lokalene til musikklinja på Sortland videregående skole.

lørdag 7. okt 2023
lørdag 2. des. 2023
lørdag 3. feb 2024
søndag 10. mars 2024
 

HVEM

Tilbudet er åpent for alle i aldersgruppen 12-16 år som har spilt et instrument eller sunget en stund (ikke nybegynner), og som er interessert i å utvikle seg på instrumentet sitt, lære mer om musikk og treffe andre unge med samme interesse.

Søknadsfristen er fredag 8. september. Påmeldingen er bindende og gjelder alle fire samlingene.

 

INNHOLD

Elevene som deltar vil få individuell spilletime i tillegg til undervisning i musikkhistorie, musikkteori og samspill. På siste samling vil elevene få anledning til å spille konsert i Kulturfabrikkens storstue Møysalen. Lærerne er høyt kvalifiserte pedagoger som til daglig underviser ved Musikk, dans, drama og/eller kulturskolene i regionen.

 

SLIK SØKER DU

Spill inn lydfil
Ta opp en sang eller et stykke du spiller. Dette kan gjøres for eksempel med smarttelefon. Opptaket sendes i en separat e-post til musam@vestreg.no Du får bekreftelse når opptaket er mottatt.

Send følgende informasjon på epost til musam@vestreg.no

 • Navn og fødselsdato
 • Instrument/antall år du har spilt/sunget
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Epostadresse (din og foresattes)
 • Mobiltelefonnummer (ditt og foresattes)
 • Navn på kulturskole (dersom du går i kulturskole)
 • Navn på lærer (dersom du har)
 • Navn på stykket du har lagt ved som lydfil
 • Uttalelse fra lærer (dersom du har)
 • Fortell litt om hvorfor du søker fordypningstilbudet
   

PRIS

Tilbudet koster kr 1200 for alle de fire samlinger, og dekker egenandel av undervisning pluss lunsj.

 

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med MUSAM-koordinator på
musam@vestreg.no


Spørsmål om det faglige innholdet kan rettes til:

Helene Gihle Hilde
Avdelingsleder Musikk,dans,drama
Sortland Videregående skole
tlf. 75655572/91573863
e-post: helhil@vgs.nfk.no


NB! Ved stor søkning og eventuelt spesielle instrumentvalg må vi ta forbehold om
tilstrekkelig økonomi og tilgjengelige lærerkrefter.

Arrangører av ordningen er Vesterålen kultursamarbeidet, kulturskolene i Vesterålen og Sortland videregående skole.

Franol Abdulahi
Franol Abdulahi
Franol Abdulahi