Laterna Magica 2020

I år blir Laterna Magica i uke 47, i tidsrommet 16.- 22 november 2020

21.07.202010:48 kultur

Tema for årets festival er: Bevegelse. 

Såh, hva kan være bevegelse?

  1. det å bevege noe -> armbevegelse, håndbevegelse, flytte på en ting, kaste noe, hoppe
  2. politisk gruppering -> en organisasjon, en ungdomsbevegelse
  3. det å være følelsesmessig beveget -> si noe med bevegelse i stemmen, vise sinne, glede, tristhet, humor

Nytt i år
Nytt for i år er at vi lanserer en egen challenge på plattformen TikTok, denne lanseres like over sommeren.

Filmkonkurransen
Vi kommer i år til å ha filmkonkurranse som vanlig der barn og unge kan levere inn filmer.

Det deles ut priser i følgende kategorier i filmkonkurransen:
Klasse I Egenprodusert film 10  – 13 år (for de som går på barneskolen).
Klasse II Egenprodusert film 14 – 16 år (for de som går på ungdomsskolen).
Klasse III Egenprodusert film 17 – 20 år (for de som går på videregående skole).
Juryens spesialpris (for alle aldersgrupper).
Beste temafilm med tema «Bevegelse» (for alle aldersgrupper).

Innlevering av filmer
Filmene leveres inn ved å laste dem opp på vårt nettsted:  laternafilm.no
Man må i tillegg legge inn opplysninger om dem som har laget filmen når man laster den opp. Det må være en person som er kontaktperson for hver film man leverer inn.

Frist for innlevering av filmer
Frist for innlevering av filmer til filmkonkurransen er: fredag 23. oktober 2020


For ytterligere detaljer om årets festival og om filmkonkurransen Klikk her