Workshop - Grenseløs Vesterålen 2024

Kultursamarbeidet i Vesterålen inviterer til åpen workshop.

WORKSHOP GRENSELØS VESTERÅLEN 2024
Sted: Kulturfabrikken; Møysalen
Dato: 22. juni 2020
Tidspunkt: 12.00-16.00 

Vesterålen kultursamarbeid ønsker å samle Vesterålens kulturaktører og samfunnsaktører til en felles workshop for å kunne spille inn prosjektideer fra Vesterålen til kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024. Vi samles også for å kunne ta tak i felles prosjekter for Vesterålen basert på behov og ideer folk har nå, og potensielt for fremtiden. Kultursamarbeidet vil kunne stå som prosjektleder for noen prosjekter, men det er vel så viktig å få informert det frie og private kulturfeltet om mulighetsrommet som ligger i kulturhovedstadsprosjektet. 

Kultursamarbeidet ønsker å være en hub for nye ideer og bidra til at relevante aktører finner sammen og kan skape nyvinninger i lag. Kultursamarbeidet eies av kommunene i Vesterålen som igjen er viktige premissleverandør og tilrettelegger for kulturlivet i regionen. 

Målet med alt dette er at Vesterålen kultursamarbeid ønsker å sette sammen en felles strategi sammen med dere som utgjør kulturlivet og drivkreftene i Vesterålen, i tillegg til å få i gang prosjekter som vil bidra til å videreutvikle Vesterålen som attraktiv region for både innbyggere og besøkende.

Deltakelse:
Det er gratis å delta, du trenger bare melde deg på via linken her: Påmelding til Workshopen Grenseløs Vesterålen 2024

I skrivende stund har vi lov til å samle 50 personer fysisk. Vi justerer oss etter gjeldende rettlingslinjer om det skulle komme endringer. 

Skulle du ikke ha anledning til å delta, så vil vi åpne for digital deltakelse ved at vi strømmer deler av programmet hvor vi informerer om mulighetsrommet i prosjekteene. Det er også åpent for å sende inn innspill direkte til oss på mail, samt booke individuelle møter med oss i Kultursamarbeidet. 

Program: 

 12:00 - 12:25 

  • Introduksjon Grenseløs 2024 + Q&A v/ Kultursamarbeidet i Vesterålen 

12:30 - 13:00

  • Kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024 + Q&A v/ Daglig leder Henrik S Dagfinrud (DIGITAL)

13:00 LUNSJ

13:30 - 13:40

  • Presentasjon av prosjektet AIR Vesterålen v/ Prosjektleder Maria Johansen ved Nordland Akademi 

13:45 - 14:00

  • Presentasjon av Prosjektet Storheia Arena v/ Prosjektleder Siv Dagny Aasvik ved Egga Utvikling 

14:00 - 16:00

  • Workshop
TEMAER/ SESONGER: 

For å få kreativiteten i gang har vi delt året opp i ulike sesongen. Under workshopen vil dere bli delt inn i 5 grupper som vil få anledning til å diskutere mulighetsrommet som ligger innenfor våre 5 sesongen. Gruppene vil følge hverandre hele veien, dere får ny sekretær for hver sesong som tar notater for dere. Det er selvsagt mulig å spille inn tema og ideer som ikke er på listen allerede. Temaene og sesongene er nært koblet opp med sesongene som beskrives i søknaden til kulturhovedstadsprosjektet. Du kan lese mer om disse og laste ned søknaden her: https://bodo.kommune.no/les/ECC/ 

SESONG 1: Sola og skreien kommer (JANUAR-MARS)

Samisk språk og kultur

Lokal matkultur

Kultur for å være ute

Fish & Chic

SESONG 2: Vår og optimisme (APRIL-MAI) 

Fotavtrykk og bruk av naturen

Turområder og turisthytter

Bærekraft

Kulturarv

Urban kunst- street art

Kald krig- historiske temaer

 

SESONG 3: Midtsommer og galskap (JUNI-JULI) 

Mytologi

Kulturstier

Tilgjengeliggjøring av natur til alle

Talentprogrammer klassisk musikk

Barnas internasjonale dag

Eurogym

Festival

 

SESONG 4: Høstløv og matauk (AUGUST-SEPT) 

Litteratur og historefortelling

Kunst og demokrati

Sanking

Ytringsfrihet

AIR

 

SESONG 5: Mørket og stjerneskudd (OKTOBER-DESEMBER) 

Lyskunst i mørketiden

Ny teknologi

Laterna Magica

Dans

Tro

Fargespill og mangfold