Workshop - Grenseløs Vesterålen 2024 er utsatt på ubestemt tid

Kultursamarbeidet i Vesterålen inviterer til åpen workshop for å samle innspill til nye kulturprosjekter for Vesterålen og kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024.

02.03.202014:14 kultur

i ønsker å benytte oss av anledningen til å samle alle relevante aktører som har lyst til å være med å utvikle Vesterålen til det beste for regionens innbyggere, både nå og i fremtiden. Hvem ønsker vi å være om 5 til 10 år, og hvordan kan vi komme dit gjennom kultursamarbeid?

Du inviteres til en åpen workshop og prosess hvor vi idémyldrer sammen og tar inn alt av innspill og forslag. I tillegg ønsker vi å knytte miljøer og aktører sammen i relevante prosjekter og arbeidsgrupper som kan ta arbeidet videre etter workshoper.

PROGRAM:
Registrering ved ankomst
Kort presentasjon av Bodø 2024- mulighetsrommet
Presentasjon av Kultursamarbeidet i Vesterålen
Presenstasjon av Prosessdesign/rammeverk for workshop
Idémyldring og workshop
Etablering av prosjektgrupper

MÅLGRUPPER: Kunst- og kulturvirksomheter, næringsliv, frivillige lag og foreninger, ungdomsråd, eldreråd, kommuner, primus motorer og nysgjerrige Vesterålinger som har lyst til å påvirke vår felles hverdag nå og i fremtiden.

Har du spørsmål i forkant av workshopen? Har du lyst å koble deg på, men ikke har tid denne dagen? Ta kontakt med oss i Kultursamarbeidet så får vi koblet deg på.

Workshopen er den 31. mars kl 18:00-20:30 i Blåboksen på Kulturfabrikken Sortland.
Det er gratis i delta.

Påmelding: Man melder seg på via følgende kursportal: https://rkkv.no/kursportal