Ledig stilling som koordinator for kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

Ønsker du å koordinere samarbeidet for kulturskolene i Vesterålen? Vi har nå ledig 30 % stilling som koordinator. Med søknadsfrist 5. mai 2020

Vesterålen regionråd søker etter koordinator for kulturskolesamarbeidet i 30 % stilling.

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om viktige oppgaver innen regionalpolitikk, kultur, reiseliv og kompetanse. Kulturskolesamarbeidet er et samarbeidsorgan for alle kulturskolene i Vesterålen, og stillingen inngår i Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Vi søker en medarbeider med høyere utdanning innen kulturfag, og relevant praksis fra kulturfaget og/eller administrasjon. Personlige egenskaper vektlegges, og det er ønskelig med prosjekterfaring. Kontorsted er hos Vesterålen regionråd, Sortland. Den som ansettes må disponere bil.

Lønn og arbeidsvilkår i h.h.t gjeldende tariff.

Kulturskolesamarbeidet arbeider med saker som den enkelte kulturskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs. inngår også i faggruppen. Aktuelle oppgaver:

  • Kompetanseutvikling i form av regionale kurs
  • Koordinere regionale opplæringstilbud rettet mot kulturinteresserte barn og unge i Vesterålen
  • Opprettholde dialog med regionale aktører innenfor kulturfeltet

For nærmere informasjon, kontakt daglig leder i Kultursamarbeidet, Anette Tunheim Jakobsen, 97177747 Les mer om aktivitetene til kulturskolesamarbeidet her.

Vesterålen regionråd benytter seg av Sortland kommunes elektroniske søkeportal. Dette betyr at kun søknader sendt via kommunens elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. For å søke på stillingen: https://visma.sortland.kommune.no/recruitment/opening?2

DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med kommunens HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00. 

Endringer

 Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområdet og omfanget av de funksjoner som er tillagt stillingen.

 Stillingsbeskrivelsen kan endres som følge av organisasjonsendringer, styrevedtak, endringer i eksterne rammebetingelser/-krav og den generelle utviklingen i sektoren.