Kulturskolesamarbeidet har arrangert strykesamlinger

Den 25.januar og den 15.februar har Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen arrangert "strykerlørdager" på Melbu skole.

Dette som et ekstra tilbud til strykerelevene på tvers av kulturskolene i Vesterålen og Vågan.

Det har vært et godt oppmøte med rundt 20 elever på hver samling, med relativt stort aldersspenn (fra 6 til 13 år). Folkemusikk fra Nord-Norge har stått på repertoaret, med Leif Egil Barth som hovedinstruktør. 15.februar holdt elevene på slutten av samlingen en uformell konsert med engasjerte foreldre som publikum, hvor elevene fikk vise fram hva de hadde øvd på. Det har kommet inn veldig gode tilbakemeldinger fra både elevene og instruktørene.

Elevene får mer motivasjon når de er flere sammen og det er fint med et sosialt arrangement på tvers av kulturskolene. Det er også viktig å få øve på samspill i en større gruppe, noe som ikke lar seg så enkelt gjøre for den enkelte kulturskole. Instruktørene er alle strykerlærere på de ulike kulturskolene."