Åpent møte på Kulturfabrikken

Velkommen på åpent møte på Kulturfabrikken på onsdag den 26. februar kl 09:00-11:00

Sammen med daglig leder i Bodø 2024, Henrik Dagfinrud, inviteres det til møte angående Europeisk Kulturhovedstad 2024

TID: onsdag 26.02.20, kl 09.00-11.00 i Kulturfabrikken Sortland.
ROM: Hermetikken eller Lanterna Kinoen om vi trenger mer plass.

Agenda for møtet:
– Presentasjon av status for prosjektet
– Presentasjon av programmet i søknaden – Oppdatering på fremdrift
– Diskusjon/samtale:
Hvordan kan kulturhovedstaden bli relevant for hele regionen? Hva forventer kommunene og andre aktører fra Bodø2024? Hvordan ønsker kommunene og andre aktører å involvere seg?

ARCTICulation
Fra kaldkrigsmål
til europeisk kulturelt knutepunkt.
Vi artikulerer et arktisk perspektiv
på i dag og i morgen
gjennom grenseløs kultur.
Med respekt for våre historier,
landet og havet,
sikter vi mot nye horisonter.

Bakgrunn:
25. september 2019 ble Bodø i samarbeid med Nordland utpekt til Europeisk Kulturhovedstad 2024. Gjennom resten av høsten 2019 og de første ukene i 2020 er det blitt jobbet intenst med å få organisasjonen etablert. Bodø2024 IKS er opprettet, med representantskap fra eierne Bodø Kommune og Nordland fylkeskommune, ledet av fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Styret er oppnevnt av representantskapet, og har hatt sitt første møte i januar 2020. Styret har konstituert Henrik Dagfinrud som daglig leder frem til direktør er på plass. Rekrutteringsprosessen er i gang, med mål om tilsetting før sommeren 2020.
Søknaden beskriver klare ambisjoner om samarbeid i hele fylket. I en del tilfeller er det avgjørende at samarbeidene kommer i gang så snart som mulig. Derfor ønsker vi nå et oppstartsmøte, og en samtale om hvordan vi best kan rigge oss i årene som kommer.