Åpen høring: Framtidig organisering av Kultursamarbeidet i Vesterålen

Vesterålen kulturutvalg ønsker innspill til framtidig organisering av Kultursamarbeidet.

Vesterålen kulturutvalg ønsker innspill til framtidig organisering av Kultursamarbeidet. Innspillene vil bli behandlet i Vesterålen kulturutvalg i september, og utvalget vil deretter gi sin endelig anbefaling til Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

Høringsfristen er satt til 1. september 2019. Innspill sendes postmottak@vestreg.no


Vesterålen kulturutvalg har i møte 21. juni 2019 behandlet en utredning om framtidig organisering av Kultursamarbeidet i Vesterålen. Les dokumentet her 

Utvalget vedtok følgende ang. framtidig organisering:

Vesterålen kulturutvalg anbefaler følgende med hensyn til framtidig organisering av Kultursamarbeidet i Vesterålen:

  1. Kultursamarbeidet i Vesterålen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap
  2. Kultursjefskollegiet oppnevnes som kulturutvalg for Vesterålen
  3. En av ordførerne oppnevnes som leder for Vesterålen kulturutvalg
  4. MUSAM organiseres under Vesterålen kulturutvalg
  5. Vesterålen friluftsråd organiseres som et eget kommunalt oppgavefellesskap
  6. Den kommunale egenandelen til Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen friluftsråd reguleres etter følgende nøkkel:
  • Kultursamarbeidet fra kr 56 pr. innbygger til kr 75 pr. innbygger
  • Vesterålen friluftsråd fra kr 10 pr. innbygger til kr 20 pr. innbygger