Artists in residency (AIR)

Kultursamarbeidet i Vesterålen tilbyr residencyopphold for kunstnere som et ledd i kultursamarbeidets internasjonale kultursamarbeid. AIR Vesterålen støttes av Nordland fylkeskommune, og vi inngår i et nettverk med andre residency steder i Nordland.

30.08.201613:34 Vesterålen regionråd

Bakgrunn
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i mange år hatt et kultursamarbeid med Øst-Island (Øst-Island kulturråd) og Donegal i det nordvestlige Irland (Donegal County Council). Vi har gjennom samarbeidet gjennomført flere fellesprosjekter. Som en oppfølging av dette samarbeidet gav vi kunstnere fra disse regionene mulighet til et Artist in residence-opphold i Vesterålen.  

AIR Vesterålen
Etter 5 år med tilbud om AIR-opphold for irske og islandske kunstnere fra samarbeides regionene, ønsker vi nå å åpne opp for at også kunstnere fra andre regioner og land kan søke seg til Vesterålen.

Vi ønsker å knytte AIR til vinterhalvåret og mørketid, og at kunstnere som kommer til Vesterålen på AIR-opphold lar seg inspirere av denne årstiden. Vi ønsker at oppholdet i Vesterålen skal gi konkrete resultater i form av f.eks. en utstilling, foredrag/workshop eller annen offentlig visning. 

I 2018-2019 vil vi tilby 4 AIR-opphold i Vesterålen. Dette skjer i samarbeid med kulturkontoret i Andøy, Bø, Sortland og Øksnes.

Hildreland
Utstilling på Hildreland i 2014