Møteplan

Møteplan for Vesterålen kulturutvalg og Kultursjefkollegiet

13.12.201612:18 kultur

2017

Vesterålen kulturutvalg

14. februar

28. mars

14. juni

Kultursjefkollegiet

2. februar

14. mars

28. april

7. juni

Årsmøte i Vesterålen regionråd

2. juni