Møteplan

Møteplan for Vesterålen kulturutvalg og Kultursjefkollegiet

13.12.201612:18 kultur

2017

Vesterålen kulturutvalg

14. februar

28. mars

14. juni

28. september

6. november

13. desember

Kultursjefkollegiet

2. februar

14. mars

28. april

7. juni

20. september

2. november

8. desember

Årsmøte i Vesterålen regionråd

2. juni