Kontaktinfo

Det regionale kultursekretariatet utgjør sammen med de fem kommunale kulturadministrasjonene et nettverk. Kultursjefene/-konsulentene har et kollegium med jevnlige møter.

Kultursjefskollegiet
11.08.201611:58 Vesterålen regionråd

Andøy: Sindre Wolf Tlf: 76 11 50 00 
E-post: sindre.wolf@andoy.kommune.no

Bø: Kine Johnsen Tlf: 76 11 42 00 (i permisjon) Tor Andersen vikarierer  tor.andersen@boe.kommune.no
E-post: kine.johnsen@boe.kommune.no

Hadsel: Kari Ann Olsen Lind Tlf: 76 16 40 00
E-post: kari.ann.olsen.lind@hadsel.kommune.no

Sortland: Tone Toften Tlf: 76 10 92 43
E-post: tone.toften@kulturfabrikkensortland.no

Øksnes: Hilde J. Hansen Tlf: 76 18 50 00
E-post: Hilde.j.hansen@oksnes.kommune.no

Kultursamarbeidet: Vibeke Suhr, daglig leder

Kultursjefskollegiet på Stortinget 2016
Kultursjefkollegiet og kulturpolitikere i Donegal 2016