Innkallinger og protokoller

Vesterålen kulturutvalg
13.12.201612:25 kultur

Her finner du innkallinger og protokoller fra Kulturutvalgets møter:

År Innkallinger Sted Protokoller
2018 11.01.2018 Stokmarknes 11.01.2018
2017 6. november Sortland 6. november
2017 28. september Sortland 28.september
2017 28. mars Bø i Andøy 28. mars
2017 23. mars Epostbehandling 23.mars
2017 15.februar Melbu 15. februar
2016 6. desember 6. desember
2016 12. oktober Sortland 12. oktober
2016 15. juni Stokmarknes 15. juni
2016 12. april Myre 12. april
2016 19. februar Sortland 19. februar

Trym Ivar Bergsmo