Artists in residency (AIR)

Kultursamarbeidet i Vesterålen tilbyr residencyopphold for irske og islanske kunstnere som et ledd i kultursamarbeidets internasjonale kultursamarbeid. AIR Vesterålen støttes av Nordland fylkeskommune, og vi inngår i et nettverk med andre residency steder i Nordland.

30.08.201613:34 Vesterålen regionråd

Bakgrunn
Kultursamarbeidet i Vesterålen har i flere år hatt et kultursamarbeid med Øst-Island (Øst-Island kulturråd) og Donegal i det nordvestlige Irland (Donegal County Council). Vi har gjennom samarbeidet gjennomført flere fellesprosjekter.

Det har også vært lagt til rette for kortere arbeidsopphold begge veier i de respektive regionene for musikere, billedkunstnere, fotografer, journalister og kokker fra Vesterålen og Øst-Island. Dette har vært verdifulle erfaringer å ta med i prosjektet «Artist in residency Vesterålen», som vi har samarbeidet med Nordland fylkeskommune om siden 2013.

AIR Vesterålen
Målet med AIR Vesterålen er å videreutvikle en modell for residency opphold i Vesterålen med kunstnere fra Donegal og Øst-Island. Vi ønsker at oppholdet i Vesterålen skal gi konkrete resultater i form av f.eks. en utstilling eller annen offentlig visning. AIR Vesterålen skal bidra til kontakt mellom residency kunstneren og andre kunstnere/kulturarbeidere fra Vesterålen.

 Vi samarbeidet med kulturkontoret i Bø og Hildreland om residency i Bø. I Andøy samarbeider vi med kulturkontoret med opphold i Andøy. I mange år har vi brukt Kiilgården på Andenes, og i 2016 brukte vi Fjøset på Bleik.

Hildreland
Utstilling på Hildreland i 2014