Internasjonalt kultursamarbeid

Kultursamarbeidet i Vesterålen har hatt et internasjonalt kultursamarbeid med Øst-Island siden 2004. I 2007 ble Donegal i Irland med i samarbeidet, og vi fikk en kulturell triangel mellom tre ytterkanter i det nordlige Atlanterhavet. Siden starten har det vært over 100 utvekslinger og felles arrangement.

30.08.201613:20 Vesterålen regionråd

Bakgrunn
I begynnelsen av det nye tusenåret arrangerte Kultursamarbeidet en større vesterålsmarkering og en kulturkonferanse i Nordens hus i Reykjavik med bistand fra vår ambassade der, og i kontakt med det islandske kulturdepartementet. Golfstrømmen ble brukt som sammenbindende inspirasjonskilde. Dette førte til at det ble etablert en kulturutvekslingsavtale mellom Øst-Island og Vesterålen. Noen år senere kom også Donegal i det nordvestlige Irland med. Det er nå etablert et kulturelt triangel mellom tre ytterkanter i det nordlige Atlanterhavet.

Det har vært gjennomført en rekke utvekslinger med kunstnere, andre kulturarbeidere, ungdom og politikere. Fra oktober 2011 til og med desember 2014 var en egen prosjektleder ansatt i 50 % stilling, som hadde som mål å forankre det internasjonale kultursamarbeidet. Prosjektet ble kalt «Kulturkontakt Vesterålen – internasjonalt samarbeid», og ble ledet av Erik Bugge. Det internasjonale samarbeidet har i de andre periodene vært organisert under daglig leders arbeidsoppgaver. 

Bindende samarbeidsavtale
I 2014 inngikk Kultursamarbeidet en kulturavtale med Øst-Island og Donegal i Irland for 2015-2017. Samarbeidet skal bygge på prioriteringer innenfor det regionale kultursamarbeid i hver region. Avtalen har som mål å legge til rette for utveksling for kunstnere, kulturarbeidere, kreative unge og kulturorganisasjoner. Økonomisk forutsettes det at man kan få til samarbeid innen for eksisterende budsjettramme i regionene.

10-års markering
I 2014 markerte vi 10 års samarbeid i Nordens Hus i Reykjavik. Markeringen inneholdt en utstilling, konsert og en kulturkonferanse. En delegasjon med kulturadministratorer og kulturpolitikere fra Vesterålen deltok.

2016

Utveksling med Donegal
I juni reiste musikere fra Vesterålen til Donegal. Kultursamarbeidet i Vesterålen og Donegal County Council samarbeidet om å arrangere konserter i Irland med musikere fra Vesterålen og Donegal. Besøket var gjenvisitt mellom musikere fra Vesterålen og det suksessfulle irske jentebandet The Henry Girls fra Donegal.

I mars 2015 var Andøy, Bø og Øksnes kommune vertskap for en konsertturné i Vesterålen med The Henry Girls. The Henry Girls består av søstrene Karen, Lorna og Joleen McLaughlin, og de spiller tradisjonell irsk musikk iblandet pop, folk og roots. Lokale musikere fra de 3 kommunene deltok i The Henry Girls konsertturné i Vesterålen. Dette var Eventyrlandet fra Andøy, Julie Willumsen fra Bø og Ann-Iren Hansen fra Øksnes. Eventyrlandet består av Tone Skagen, Trond Lind-Hansen, Fredrik Roksøy Sakariassen og Thomas Pareli Seines.

I Donegal ble det konsert i det regionale kulturhuset i Letterkenny, den  største byen i regionen Donegal. De spilte også i St. Buadan’s Church, i Culdaff, som ligger i nærheten av den lille landsbyen The Henry Girls kommer fra.

Med på turen til Donegal deltok også administrasjonen og politikere fra Vesterålen kulturutvalg, samt kultursjefer fra kommuner i Vesterålen. Donegal County Council hadde laget eget program for denne delen av delegasjonen. Målet med besøket var å videreutvikle det internasjonale kultursamarbeidet som Kultursamarbeidet har hatt med Donegal County Council siden 2007.

Som en del av programmet Donegal County Council hadde laget for administrasjonen og politikerne, møtte vi LUXe. LUXe er et teaterselskap drevet av Mark og Mandy. Resultatet av besøket ble at LUXe kom til Vesterålen i september for å knytte kontakter med lokalsamfunn i Vesterålen. De besøkte alle kommunene i Vesterålen, og bidro bl.a. på Elvelangs og bekk-i-mellom på Melbu.

Reise- og arbeidsstipend til Øst-Island
For ellevte gang tildelte vi et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island. Kunstneren Ingrid Larssen fra Hadsel fikk årets stipend til Vopnafjordur.

 

 

Rytmefôr i Vesterålen
Markering av 10 års samarbeid i Nordens Hus, Reykjavik 2014
The Henry Girls fra Donegal
LUXe sin innstallasjon på Elvelangs og bekk-i-mellom 2016
Jørn Aune
Konsert i Donegal med musikere fra Vesterålen og Donegal