Landskap og slekter i Øksnes Vestbygd

Et foredrag ved Johan Borgos Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Landskap og slekter i Øksnes Vestbygd Start torsdag 11. mai 2017 19:00 Slutt 11. mai 2017 Kategori Annet / DiverseArrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Sortland Museum Les mer

torsdag 11. mai 2017 19:00 Annet / Diverse
11.05.201719:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 11. mai 2017 19:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Sortland Museum

I august 1988 dro Ivar Toften og Johan Borgos rundt i Øksnes Vestbygd på en kulturhistorisk safari fra Tåa til Saltberget. Målet var å fotografere både bosatte og forlatte gårder til hjelp i bygdebokarbeidet som nettopp var starta opp. De tok et par hundre bilder hver i utmerket vær og i en førdigital verden – Toften brukte vanlig film, Borgos satsa på lysbilder.

Nesten tretti år etterpå har nå Johan Borgos blåst støvet av lysbildene og skanna dem, har kombinert dem med opplysninger fra bygdebokarbeidet og laga et foredrag med perspektiver i alle retninger, også med tråder ut over kommunegrensene.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene i Vesterålen og Vesterålen regionråd, kulturutvalget. Redaktør for kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til kulturkalenderen kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland kultur@sortland.kommune.no 76 10 90 00
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00